Zaloguj się

O Panelu KIM

Krajowy Instytut Mediów (KIM) prowadzi badania konsumpcji mediów w Polsce - dostarcza wiedzy o tym, jak Polacy oglądają telewizję, słuchają radia i korzystają z internetu. KIM jest podmiotem publicznym, całkowicie niezależnym od nadawców i firm komercyjnych.

Panel KIM tworzą osoby, które w sposób ciągły uczestniczą w pomiarze korzystania z mediów. Pomiar odbywa się za pomocą miernika badawczego - smartfona z zainstalowanym oprogramowaniem badawczym. Panelista korzysta z tego telefonu na co dzień, w sposób naturalny dla siebie. Aplikacja badawcza gromadzi informacje o korzystaniu z radia, telewizji i internetu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są ujęte w Umowie, Regulaminie Badania Panel KIM, Regulaminie Programu Panel KIM oraz Polityce Prywatności LINK.

Aplikacja badawcza gromadzi informacje
o korzystaniu z radia, telewizji i internetu.